Organizator

Organizatorem akcji jest EDF Polska S.A. Akcja obejmuje obszar działania EDF Polska Oddział Wybrzeże w Gdańsku, który jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej na Pomorzu.

Podaj Dalej Ciepło

Podaj ciepło tym, którzy go najbardziej potrzebują. Oddaj głos na organizacje pozarządową, której organizator akcji przekaże wsparcie na pokrycie rachunków za ogrzewanie.

Ciepło na start

Podaj ciepło na start podmiotowi z obszaru ekonomii społecznej. Oddaj głos na spółdzielnię socjalną, której ogranizator akcji przekaże wsparcie na promocje i rozwój swojej działaności