Głosowanie zakończone

Zakończone 19/03/2019

Adapa, Fundacja na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju: „Seniorat i co dalej”

„Seniorat i co dalej” to innowacja, która odpowiada na trudności, z jakimi borykają się seniorzy i ich opiekunowie w przestrzeni domowej, wynikające ze stopniowej utraty samodzielności spowodowanej demencją. Istotą rozwiązania jest opracowanie systemu zorganizowania kuchni (oznaczenia, odpowiednie ułożenie przedmiotów, drobne aranżacje przestrzeni), który ułatwia seniorom jak najdłuższe korzystanie z tego pomieszczenia, przy jak najmniejszym wsparciu opiekunów.

 

Zaproponowane rozwiązania są oparte na podobnych stosowanych przy pracy z osobami z ASD oraz na narzędziach używanych w lean management. Innowacyjność projektu polega na zastosowaniu „narzędzi”z różnych dziedzin do rozwiązania problemu, który znajduje się w zupełnie innym obszarze oddziaływań. Innowacja była realizowana w ramach trzeciego naboru inkubatora Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni i otrzymała pozytywną opinięewaluatora. Widzimy potrzebę dalszej pracy nad innowacją w zakresie opracowania analogicznego systemu ułatwień dla pozostałych pomieszczeń domowych.

Strony internetowe - odee.pl