Głosowanie zakończone

Zakończone 19/03/2019

Stowarzyszenie „Dlaczego NIE”: „Dlaczego NIE kulturalnie”

Nadrzędnym celem inicjatywy „Dlaczego Nie kulturalnie” jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i życiu na marginesie społeczeństwa. Głównymi założeniami są: inne spojrzenie na niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnościami, postrzeganie osób z niepełnosprawnością jako pełnosprawnych, ale przede wszystkim jako pełnoprawnych członków społeczeństwa, ludzi mających takie same potrzeby, pragnienia i marzenia jak ich pełnosprawni rówieśnicy. Potrzeby nie tylko związane z ciągłą pracą nad poprawą funkcjonowania, rehabilitacją, terapiami, ale też z aktywnym odpoczynkiem i braniem udziału w życiu kulturalnym miasta.

 

W tym roku, w ramach projektu „Dlaczego Nie kulturalnie”, chcemy umożliwić naszym podopiecznym i ich rodzinom aktywne spędzanie czasu wolnego poprzez wspólne wyjścia do teatru, kina, Centrum Naukowego Experyment itp. Podopieczni oraz ich opiekunowie na co dzień pochłonięci są ciężką pracą na rzecz zdrowia i jak największej samodzielności. Brak czasu, pomocy i środków finansowych często są barierą uniemożliwiającą realizację drobnych przyjemności. Pragniemy, aby nasi podopieczni skorzystali z bogatej oferty kulturalnej naszego miasta. Raz w miesiącu z pomocą wolontariuszy będą odbywały się wyjścia podopiecznych i ich opiekunów. Miejsca wyjść dostosowane będą do zainteresowań i możliwości podopiecznych. Poprzez projekt „Dlaczego Nie kulturalnie" chcemy zapobiegać stereotypom w postrzeganiu osób z niepełnosprawnością i  pokazać sprawnemu społeczeństwu, że osoby z niepełnosprawnością mają prawo spełniać swoje marzenia i realizować zainteresowania.

Strony internetowe - odee.pl