Głosowanie zakończone

Zakończone 19/03/2019

Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa: Minigrupy rodzinne

W ramach zgłaszanej inicjatywy chcielibyśmy zaproponować nowatorski system reintegracji rodzin, tzw. minigrupy rodzinne. W ramach tego programu rodzice we współpracy z wychowawcą uczestniczą w zajęciach projektowych i mają okazję przypatrywać się pracy z dzieckiem. W bezpieczny sposób obserwują reakcje swoich dzieci i to, w jaki sposób pracują z nimi profesjonaliści – tak, by później wprowadzać to w życie.

 

Cykliczność spotkań w ramach minigrup rodzinnych (średnio raz w tygodniu) wzmocni rodziców w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi dzieci. Celowość zadania odpowiada potrzebom zawartym w diagnozie Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do 2030 r.

Strony internetowe - odee.pl